Open Concept

Bavimo se poslovnim consultingom. Naš osnovni zadatak je podizanje kompanijskih kapaciteta i realizacija proboja roba i usluga na tržište. Cilj nam je da sa vama osmislimo nove ideje i pomognemo u privlačenju sredstava za njihovu reealizaciju, uz praćenje administrativno-pravnog okvira za njihovu realizaciju.

U radu koristimo savremene alate poslovanja prilagođene domaćim uslovima a koje potrebama projekata adaptiraju ljudi sa značajnim referencima u svojim oblastima.

Za potrebe konkretnog projekta možemo okupiti ljude različitih obrazovnih i stručnih profila - od pravnika, ekonomista, geodeta, arhiteketa, pa sve do prevodilaca i dizajnera. Ujedno možemo bezbijediti svu prateću logstiku potrebnu za realizaciju svih faza projekta.